Oktober 2016

Informationsblad oktober 2016

Många klagade på sommaren, men augusti och september blev ju strålande. Så sammanlagt kan man väl vara nöjd med den ljusa årstiden. Nu närmar vi oss hösten med storm…steg och mörker. Temperaturen sjunker och framför oss har vi skidvallning och skridskoslipning. Och som vanligt …glöm inte att byta däck i tid.Informationsbladet


Vårt utskick via e-post kommer att läggas ner. Informationsbladen kommer fortsättningsvis att delas ut i pappersform, samt att publiceras på hemsidan.Bostadsrätt ingen kravfri boendeform


•Räcker det med att vi har Riksbyggen som förvaltare? Nej

•Behövs en styrelse i föreningen? Ja


Bolagsverket bevakar att bostadsrättsföreningen har en behörig styrelse registrerad. Om den inte har det kan den riskera tvångslikvidation, det vill säga att vi beslutar att avsluta föreningen.


Att köpa en bostadsrätt innebär också ett ansvar. Idag innebär ett köp en stor investering. I de flesta fall med stora lån. Husets skick och förvaltning påverkar värdet på den enskilda bostadsrätten.Tips till våra medlemmar i vår bostadsrättsförening


Gå på årsstämmorna.  Årets stämma är den 24 nov.2016

Varsamhet - var rädda om vårt hus. Det lönar sig i längden.

Hemsidan – här finns mycket nyttig information.Ändrad parkeringsreglering vid Kobergsgatan 23-27


Styrelsen har gjort en förfrågan om förändrad parkeringsreglering utmed västra sidan av Kobergsgatan 23-27. Trafikkontoret avser att ta upp ärendet till Göteborgs stads trafiksamråd, med förslaget att regleringen ändras till parkering tillåten högst 10 min. vid aktuell plats, istället för nuvarande förbud att parkera fordon. I trafiksamrådet tas bl. a alla nya regleringar som kräver en lokal trafikföreskrift upp för samråd med tjänstemän i Göteborgs stad. Polisen, Räddningstjänsten mm. Om förslaget tillstyrks så kan en reglering utföras. Styrelsen återkommer så fort vi fått besked.


Brandvarnare


Medlemmar i föreningen har vid några tillfällen uppmärksammat att brandvarnaren tjuter. För att förhindra att en brand uppstår är det allas skyldighet att antingen försöka få kontakt med vederbörande som bor i lägenheten eller ringa brandkåren.P-platser


Vi kan informera om att det fortfarande finns lediga p-platser. Som ni vet beror detta bl. a på att vi skärpt kraven på vilka som skall erbjudas en p-plats.  Man måste t ex äga en bil. Kanske kan det tyckas vara självklart, men inte för alla. Dessutom skall du vara skriven och permanent boende i föreningen. Två kan dock erbjudas om plats finnes, men då måste man äga två bilar.Byte av skaldörrar


Föreningen kommer under detta räkenskapsår att byta alla skaldörrar (dörrar till fastighet, ej entrédörrar) till ståldörrar för att öka säkerheten.Grillar


Nu när grillsäsongen börjar ta slut skall alla grillar plockas bort. Inga grillar får stå ute med gammal grillkol.Lämna inte skräp på vindar och källare


På senare tid har det blivit vanligare att skräp och diverse möbler/prylar bara lämnas på vind- och källargångar. Vi vill därför hänvisa till återvinningscentralen i Sävenäs.Tvättider


Vi vill uppmana alla att hålla sina tvättider så nästkommande person kan börja tvätta i tid. Ta bort låset när din tvättid är klar.Cykelparkering flyttar inomhus


Fr o m 2016-11-01 finns möjlighet att parkera sin cykel i garage 711 – baksidan Kobergsgatan 15 – som har gjorts om till cykelförråd. Samtidigt kommer cykelställen utanför Kobergsgatan 19 och 25 att tas bort. Anledningen till detta är att parkering på dessa platser utgör ett hinder vid snöröjning och även försvårar för utryckningsfordon (Kobergsgatan 19).Klotter


Tyvärr har vi drabbats av klotter på flera ställen i vår förening. Vi gör vårt bästa för att få bort detta så fort som möjligt.  Vi ber er därför vara uppmärksamma och meddela styrelsen så snart som klotter uppmärksammas.

Styrelsen