Kontakt

Ordförande
Siv Sondell

Kobergsgatan 31

siv.sondell@gmail.com

0735-443277

Vice ordförande
Lilian Baaz

Kobergsgatan 21

lilianbaaz@gmail.com

0733-260 087

Sekreterare
Åke Persson

Kobergsgatan 31

aketorgny1@gmail.com

0733-249835

Ledamot
Amanda Altsäter

Kobergsgatan 17

AmandaAltsater@hotmail.com


Förvaltare
Andreas Svensson

Riksbyggen

Andreas.Svensson@riksbyggen.se

031-704 5521

Ersättare
Daniél Mörtsell

Kobergsgatan 9

dmortsell@ea.com

0702-064 548

Ted Westeröd

Kobergsgatan 31

tedwesterod@gmail.com

070-650 5205

Hans Nicklasson

Kobergsgatan 17

hansnicklasson@hotmail.com

0739-129511

Parasto Narimani

Riksbyggen

Parasto.Narimani@riksbyggen.se

031-704 5511

Valberedning
Frida Adler Wretling

Kobergsgatan 7

Sammankallande

072-333 17 78

Anne Lindskog

Kobergsgatan 110733-016 050

Johan Roxell

Kobergsgatan 30730-536 862

Överlåtelsemottagare
Siv Sondell

Kobergsgatan 31

siv.sondell@gmail.com

0735-44 32 77

Övernattningslägenheten
Amanda Altsäter

Kobergsgatan 17

gastlagenhet@gbghus21.se


Föreningslokalen
Amanda Altsäter

Kobergsgatan 17

foreningslokal@gbghus21.se


Parkering
Lilian Baaz


parkering@gbghus21.se


Fastighetsskötare
Riksbyggen Mikael Andersson0771-860 860

Felanmälan

Riksbyggen Dag&Natt

info@riksbyggen.se

0771-860 860


www.gbghus21.se

kontakt@gbghus21.se