Kompost

Komposterbart avfall skall slängas i de mindre behållarna  som finns ute på gården. För att öppna behållarna används dina bostadsnycklar. Dessa behållare är endast avsedda för föreningens medlemmar.


Kompostpåsar finns placerade på ett flertalet platser i föreningen. Bland annat i barnvagnsförråden utanför  uppgång 27 och 19 samt i cykelförrådet i höghuset. Om kompostpåsar saknas vänligen kontakta miljöansvarig på kontakt@gbghus21.se