Grannsamverkan

Vår förening är ansluten till Grannsamverkan.


Läs mer om Grannsamverkan på hemsidan www.samverkanmotbrott.se


I fortsättningen kommer alla ni som anmält intresse för vår GRANNSAMVERKAN att varje fredag få en sammanfattning  som den här från vår kontaktman i polisen Johan Anderman  om det aktuella säkerhetsläget i vårt närområde. Hör gärna av er direkt till honom om ni uppmärksammar något som ni tror kan vara av intresse för allas vår säkerhet. (Gärna en kopia till mig).


Johan här hos oss i föreningslokalen och redogjorde för hur grannsamverkan fungerar och hur han själv hjälper till med råd och dåd för att få grannsamverkan att fungera på bästa sätt.  Han visade en film  där två före detta inbrottstjuvar berättade om hur en inbrottstjuv tänker och förbereder sig förett inbrott och vad man som tilltänkt offer kan göra för att minska hans intresse för att göra inbrott just hos dig. Enligt de båda tjuvarna är en fungerande grannsamverkan en av de viktigaste skälen att avstå från inbrott.  Johan gav också många exempel på genomförda brott och hur man bör tänka och förbereda sig för att undvika att bli drabbad av t ex ficktjuvar, bostads inbrott etc.


Som ni kanske sett har vi satt upp små klisterlappar om grannsamverkan på alla ytterdörrar och vi kommer också att byta ut de gamla bleknade skyltarna på husväggarna med nya för att visa att vi har en grannsamverkan som är aktiv.


För att kunna organisera oss vore det bra om ni som är intresserade, förutom namn, kunde skicka in uppgift om viken trappuppgång ni bor i och ert telefonnummer till grannsamverkan@gbghus21.se