Källsortering

Källsorteringen är borttagen och ersatt med Miljörum som finns mellan garagelängorna mittemot Kobergsgatan 29.

Här sorterar vi papper, plast, metall, vitt och färgat glas, batterier, elkablar, glödlampor och lysrör.

Tänk på att alltid packa ihop plast och papper (kartonger) så det tar så lite plats som möjligt.

Lämna alltid miljörummet på ett städat sätt så som du själv vill finna det.