Sophantering

Brännbart avfall skall slängas i de större behållarna  som finns ute på gården. För att öppna behållarna används dina bostadsnycklar. Dessa behållare är endast avsedda för föreningens medlemmar.