Parkeringsplats

Frågor om parkering hänvisas till: parkering@gbghus21.se


Det finns 108 parkeringsplatser  i föreningen.Regler för uthyrning av parkeringsplatser i Göteborgshus 21


Endast medlem och dess familjemedlemmar/sambo som är permanent boende i Göteborgshus 21 och som är folkbokförda på adressen har rätt att hyra parkeringsplats av föreningen.


Vid tillträdet ska medlemmen äga ett registreringsskyldigt motorfordon och registreringbevis ska uppvisas. Fordonet ska då vara besiktigat och i trafik.

Om du har tjänstebil eller leasingbil uppvisas gällande avtal .


Man kan få tillåtelse att ha sitt avställda motorfordon på P-platsen del av året efter överenskommelse med styrelsen för Göteborgshus 21.

Det är inte tillåtet att hyra ut sin p-plats i andra hand alternativt låna ut p-platsen under en längre period.


Två parkeringsplatser kan ev. erbjudas i mån av plats. Då måste man äga två fordon.

Styrelsen har rätt att kontrollera att hyresgästen använder sin plats enligt gällande regler. Följer man inte dessa förlorar man sin plats.


Om man säljer sin lägenhet och flyttar sägs platsen automatiskt upp och tillfaller nästa medlem på kölistan. Man kan inte överlåta platsen till nästa lägenhetsinnehavare.


Vid andrahandsupplåtelse av lägenheten och man har en parkeringsplats förlorar man platsen.


Platsen får inte användas för uppställning av husvagn, husbil eller släpfordon.

Avtalet har en uppsägningstid på 3 månader från båda parter om inget annat överenskommes.


Önskemål om byte av p-plats görs via parkering@gbghus21.se.


Reglerna kan komma att korrigeras vid ändrade omständigheter.


Regler för uthyrning av garage i Göteborgshus 21


Laddning av El- Hybridbil i garage är absolut förbjudet.


Endast medlem och dess familjemedlemmar/sambo som är permanent boende i Göteborgshus 21 och som är folkbokförda på adressen har rätt att hyra garageplats av föreningen.


Man måste äga en registreringsskyldig bil och registreringbevis ska uppvisas. Bilen ska vara besiktigad och i trafik.

Om du har tjänstebil eller leasingbil uppvisas gällande avtal .


Styrelsen har rätt att kontrollera att hyresgästen använder sin plats på rätt sätt, ex att den inte lånar ut sitt garage eller att den inte äger en bil. Missköts detta förlorar man sin garageplats.


Om man säljer sin lägenhet och flyttar sägs platsen upp och tillfaller nästa medlem på kölistan. Man kan inte överlåta garageplatsen till nästa lägenhetsinnehavare.

Vid andrahandsuthyrning av lägenheten och man har ett garage får man ej samtidigt upplåta detta i andrahand.


Garaget får inte användas för uppställning av husvagn, husbil, motorcykel eller släpfordon.

Avtalet har en uppsägningstid på 9 månader från fastighetsägarens sida och 3 månader från medlemmen om inget annat överenskommes.


Önskemål om byte av garage görs via parkering@gbghus21.se.


Reglerna kan komma att korrigeras vid ändrade omständigheter.