Styrelsen

Siv Sondell

Ordförande


Lilian Baaz

L

Vice Ordförande


Åke Persson

Sekreterare


Amanda Altsäter

Ledamot


Andreas Svensson

Förvaltare, RiksbyggenHans Nicklasson

Ersättare


Ted Westeröd

Ersättare


Daniél Mörtsell

Ersättare


Parasto Narimani

Ersättare, RiksbyggenÖverlåtelsemottagare: Siv Sondell