Styrelsen

Siv Sondell

Ordförande


Lilian Baaz

L

Vice Ordförande


Åke Persson

Sekreterare


Amanda Altsäter

Ledamot


Harry Jonsson

Ledamot


Stephan Engström

Ledamot


Marianne Höglund

Ledamot, Riksbyggen


Marie Keillar

ErsättareLisa Larsson

Ersättare


Charlotte Terner

Ersättare, RiksbyggenÖverlåtelsemottagare: Siv Sondell