Företag

Välkommen till Göteborgshus nr. 21


Denna sida vänder sig till de företag som önskar informera föreningen och dess medlemmar om sina produkter och tjänster.


Styrelsen kommer inte att verka för att företag vänder sig direkt till våra medlemmar genom dörrknackning. Istället vill vi underlätta för er att informera genom informationsmöten där våra medlemmar själva kan bestämma om de vill ta del av informationen eller inte.


Om ni önskar informera i vår förening fungerar det så här:

Kontakta styrelsen genom att skicka ett meddelande till kontakt@gbghus21.se. I meddelandet vill vi att det framgår:

Vilket företag ni representerar

Vilken/vilka tjänster eller produkt/produkter informationen gäller.

I stora drag vad det är ni vill informera om

ungefär när i tid ni önskar informera och eventuellt antal tillfällen.

Era kontaktuppgifter

Om styrelsen anser att detta gynnar föreningen och dess medlemmar kommer styrelsen att godkänna att ni använder vår föreningslokal för ett informationsmöte.

Styrelsen kommer att meddela vår ansvarige för föreningslokalen att ni får hyra den för informationsmöte.

Ni kommer att få ett meddelande från styrelsen att ta kontakt med vår ansvarige för föreningslokalen för att komma överens om tid för uthyrning.

Ta sedan kontakt med styrelsen om ni vill ha hjälp med att informera på vår hemsida.


Övrigt:

Uthyrning av föreningslokalen sker genom vår ansvarige. Bokningskalender.

Kostnad för uthyrning är 3000SEK per tillfälle.

Ni får använda föreningens anslagstavlor för att informera om informationsmötet (glöm inte att ta bort era anslag efter genomfört informationsmöte).

Styrelsen kan vara behjälpliga genom att även annonsera om mötet på hemsidan samt länka till ert företag.


Vi hoppas att vi med denna sida och idé om hur ni kan informera oss, kommer att skapa ett gott samarbete och en situation som gynnar oss alla!


Med vänlig hälsning


Styrelsen