Renovering

Det är förbjudet att genomföra renoveringsarbeten som kan störa grannar såsom borrning eller rivning  före kl. 08.00  och efter kl. 20.00 på vardagar samt före kl.11.00 och efter kl. 17.00 på lördagar. På söndagar och helgdagar får inga renoveringsarbeten utföras som kan störa grannar.


Hantverkares fordon är hänvisas till besöksparkeringen.


Vid större renoveringar av till exempel kök, badrum eller flytt av vägg krävs ett godkännande av styrelsen. Meddela styrelsen i god tid.


Det krävs våtrumsbehörighet för arbete i badrum.

Vattenburen golvvärme är inte tillåten.


Godkända blandare och som är godkända av föreningen rekommenderas:

- FMM

- Mora

- Gustavsberg

Inga IKEA blandare får användas eftersom dessa kan påverka grannar

då kallvatten kan läcka till varmvatten och det finns risk för bakteriepåväxt i varmvattenledningarna.Flytt eller borttagning av bärande väggar är inte tillåtet


Skillnaden mellan enfas och trefas


Vad innebär det egentligen och vad är skillnaden mellan enfas respektive trefas? Trefas är att föredra om man ofta använder många apparater samtidigt som t ex. hushållsapparater, mikrovågsugnar, datorer, tvättmaskiner, diskmaskiner mm. När föreningen byggdes fanns inte behov av så kraftfull el.

Trefas installerades redan från början i fastighetens alla 5-rums lägenheter. För övrigt är det enfas som gäller.

Trefas är framdraget, men inte inkopplat i dessa lägenheters säkringsskåp som finns i hallen.

Önskar man koppla in trefas så får man själv kontakta en auktoriserad elektrker samt stå för kostnaden själv (i samband med detta glöm inte att kontakta GBG:s Energi).

Styrelsen har hjälpt många medlemmar att byta säkringar när huvudsäkringen gått och tagit kostnaden för el-jour.

Fr o m 1 April 2020 får den enskilde medlemmen själv stå för denna kostnad och styrelsen kommer inte att vara behjälplig. Man får kontakta Riksbyggen Dag- & Natt tel. 0771-860860 om något händer. Därför rekommenderar vi installation av trefas så man inte råkar ut för detta.
Vid frågor kontakta styrelsen på kontakt@gbghus21.se.