Renovering

Det är förbjudet att genomföra renoveringsarbeten som kan störa grannar såsom borrning eller rivning  före kl. 08.00  och efter kl. 20.00 på vardagar samt före kl.11.00 och efter kl. 17.00 på lördagar. På söndagar och helgdagar får inga renoveringsarbeten utföras som kan störa grannar.


Hantverkares fordon är hänvisas till besöksparkeringen.


Vid större renoveringar av till exempel kök, badrum eller flytt av vägg krävs ett godkännande av styrelsen. Meddela styrelsen i god tid.


Det krävs våtrumsbehörighet för arbete i badrum.

Vattenburen golvvärme är inte tillåten.


Godkända blandare och som är godkända av föreningen rekommenderas:

- FMM

- Mora

- Gustavsberg

Inga IKEA blandare får användas eftersom dessa kan påverka grannar

då kallvatten kan läcka till varmvatten och det finns risk för bakteriepåväxt i varmvattenledningarna.Flytt eller borttagning av bärande väggar är inte tillåtet


Vid frågor kontakta styrelsen på kontakt@gbghus21.se.