Allmänt

Tänk på att det ofta är svårt att få tid i tvättstugan. Om du har bokat en tid och inte tänker använda den, vänligen ta då bort din bokning i god tid.

Om en bokad tid inte används inom en timme får en annan boende ta över bokningen.


Tomma tvättmedels- och sköljmedelsförpackningar skall slängas i återvinningsstationen på gården. Tvättstugans papperskorg är endast avsedd för skräp.


VAR RÄDD OM TVÄTTSTUGAN OCH GLÖM INTE ATT STÄDA UPP EFTER DIG.

FÖLJ DE ANVISNINGAR SOM FINNS.


Städrum

I korridoren finns ett städrum.


Toalett

I korridoren finns en toalett.