Farligt avfall-bilen

Farligt avfall-bilen


Till Farligt avfall-bilen kan hushållen i Göteborg lämna sitt farliga avfall och mindre el- och elektronikprodukter. Bilen kör enligt ett speciellt turschema till olika platser runt om i Göteborg. Du kan också ta med andra användbara saker till Emmaus eller Stadsmissionens insamlingsbil som följer FA-bilens turschema.