andrahands-uthyrning

Det är styrelsen som godkänner andrahandsuthyrning i föreningen. Godkännande sker genom styrelsebeslut under ordinarie styrelsemöten.Bestämmelserna kring andrahandsuthyrning beskrivs under § 24 i stadgarna.  Styrelsen beviljar andrahandsuthyrning för nedanstående:

  • Provboende med annan
  • Studier på annan ort
  • Arbete på annan ort


Styrelsen beviljar andrahandsuthyrning med maximalt ett år i taget.


Gör så här:

  • Styrelsens brevlåda i källarplanet i uppgång 23
  • Invänta styrelsens beslut


Efter godkänd andrahandsuthyrning kommer ändring av namnskyltar att ske. Mer information finns under fliken namnskyltar.