Informationstext

Riksbyggens Göteborgshus nr. 21


Antal lägenheter/lokaler:


170 lägenheter och 10 lokaler.


Tomträtt:


Nuvarande tomträttsavtal löper fram till 2036.


År föreningen förvärvande fastigheten:


Fastigheten förvärvades 1957.


Förvaltning och fastighetsskötsel:


Ekonomi,  Fastighetsförvaltning och Fastighetsskötsel sköts av Riksbyggen.


Renovering:


Stammarna byttes runt 1997/1998. Balkongerna har fått ny bottenplatta samt byggts ut och bostadsrättsägarna har haft möjlighet att välja inglasning eller ej. 2008 avslutades renoveringen av elstammarna. I januari 2013 infördes kompostering och molocker för sophantering samt att termostaterna på elementen byttes ut och en extra OVK genomfördes i samband med byte av vissa ventilationsdon. Detta har redan inneburit minskade kostnader för föreningen gällande sophämtning och även gällande energiförbrukningen i samband med uppvärmning. Efter införandet av kompostering sparade föreningen 5 ton sopor på första kvartalet och kostnader har minskat totalt.


2012 bytte föreningen hiss på Storhöjdsgatan 17 B.


2013 genomfördes dränering runt de delar av fastigheten där behov fanns.


2014 genomfördes byten av samtliga fönster och balkongdörrar i fastigheten.


2016 genomfördes nytt låssystem.


2017 har byten av samtliga skaldörrar samt skall nya säkerhetsdörrar installeras mellan trapphus     

         19-31.Samtliga garage bakom trapphus 3-15 har fått nya golvjärn till garageportarna.

          Planteringar vid Storhöjdsgatan 17B, gaveln Kobergsgatan 3 samt baksidan

          Kobergsgatan 17 har gjorts om.

          Slänten mellan stora parkeringen Kobergsgatan och dagiset och byggts om med  kuller-

          sten och plantering samt asfaltering av trappa i anslutning av kullerstensslänten och räcke

          har tillkommit.

          Fasadtvätt.

          Nytt avtal med Anticimex för giljotiner i avlopp för råttor. 


Försäkring:


Bestämmelser kring försäkringar för bostadsrättsinnehavaren finns under fliken  Försäkring.


Ekonomi:


Efter att ha antagit budgeten för verksamhetsåret 2017-2018 har styrelsen beslutat att inte höja lägenhets- och bränsleavgifter. Avgifter för parkering, garage och lokaler förblir också oförändrade. Beslut om avgifter sker årligen på budgetmötet.


Årsredovisning


Andrahandsuthyrning:


Information om andrahandsuthyrning finns under fliken andrahandsuthyrning.


Tvättstugor:


Föreningen har sex tvättstugor. Mer information finns under fliken tvättstugor.


Gemensamma utrymmen:


Bastu, övernattningsrum och en gemensamhetslokal som man kan hyra. Barnvagnsförråd  och cykelförråd finns i källaren på Storhöjdsgatan 17 b, samt på Kobergsgatan 9, 19  27 samt tvättstugegången Kobergsgatan 11 där det finns två barnvagnsförråd. Föreningen har ett litet gym som är öppen för alla medlemmar Kobergsgatan 29. Mer information finns under fliken lokaler.


Trappstädning:


Riksbyggen sköter föreningens trappstädning.


Parkering:


Föreningen har 34 garage samt 124 parkerings- och ett antal MC-platser. Mer information finns under fliken parkering.


Kabel-TV:


Comhem


Bredband:


Comhem eller genom Telia öppen fiber - du väljer själv vilken leverantör du vill ha bland de operatörer som är anslutna till Telias Öppen fiber.


Medlemsskap


I enlighet med stadgarna. Vid frågor kontakta föreningens överlåtelsemottagare.


Visning  och information av vår förening genomförs av vår överlåtelsemottagare.


Övrigt:


Diplom Brf Göteborgshus 21 Godkänd Boende Indikator

 

Bostadsrättsföreningen Göteborgs Hus 21 har genomgått analysen SBC Boendeindikator och lever upp till de krav vi på SBC ställer på en välskött bostadsrättsförening får stämpeln "SBC Godkänd". Stämpeln är en indikator på att föreningen arbetar aktivt för ett ökat värde på förenigens fastighet, en mer effektiv förvaltning och en ökad boendenytta.

 

Niklas Knight

 

VD, SBC Sveriges BostadsrättsCentrum ABVid frågor är ni välkomna att kontakta ordförande.

Senast uppdaterad: 170612