Felparkering

Föreningen har ett avtal med Controlla. Vid felparkeringar eller om ni har frågor kring  kontrollavgifter, vänligen kontakta Controlla på:


031-230000


eller besök deras hemsida: www.controlla.se