Allmänt

Hjälp  till att förhindra inbrott genom att aldrig ställa upp entré- och källardörrar. Kontrollera att dörrarna är låsta.


Var uppmärksam på om obehöriga uppehåller sig i eller i anslutning till våra fastigheter.


Om du upptäcker dörrar eller förråd som är uppbrutna:

  • Ring polisen  112
  • Anmäl skadan till Riksbyggen Dag&Natt 0771 860 860
  • Kontakta styrelsen på kontakt@gbghus21.se 


Om du har några frågor eller synpunkter kring säkerheten i vår förening vänligen kontakta styrelsen på kontakt@gbghus21.se