Namnskyltar

Grundregeln för namnskyltar vid dörrar och entréer är att det är medlemmarnas namn som sätts upp.


Det är föreningens överlåtelsemottagare som kontaktar fastighetsskötare för uppsättning av nya skyltar vid överlåtelser eller godkända andrahandsuthyrningar. I detta fall är det medlemmarnas namn eller namnen på de som hyr i andra hand som kommer att anges.


Om en medlem önskar få ytterligare namn på sin dörr och i entrén skall denna förfrågan skickas till kontakt@gbghus21.se eller direkt till Lilian Baaz.


Det är inte tillåtet att anslå egna namnskyltar på dörren eller i entrén.


Ingen kontakt skall tas direkt med fastighetsskötarna.