Ventilationssystemet

Vårt ventilationssystem

Föreningen har ett ventilationssystem av typen mekanisk frånluft, detta betyder att fläktar suger ut luften ur lägenheterna.

Flera lägenheter delar på en och samma ventilationskanal, vilket i sin tur betyder att man inte kan ha en köksfläkt ansluten till ventilationssystemet, eftersom man då trycker in sitt matos till grannarna.


Köksfläktar i lägenheter

För att få en väl fungerande ventilation i flerbostadshus med centralfläkt är det viktigt att rätt köksfläkt är monterad. Detta är viktigt därför att en felaktig typ av köksfläkt ger upphov till obalans i det gemensamma ventilationssystemet. Förutom att grannarna får dålig ventilation kan det även leda till att matos och annan oönskad lukt sprider sig till kringliggande lägenheter. Med en köksfläkt speciellt anpassad för bruk i lägenheter undviker man ovanstående problematik.


Godkända system

Fläktkåpa, passiv utan egen fläkt.

Kolfilterfläkt, får inte kopplas till ventilationskanalerna.


Föreningen har nästa OVK (obligatorisk ventilationskontroll) 2018.

Då kontrolleras samtliga ventiler och ventilation i alla lägenheter.


Styrelsen 2018-04-18