April 2015

Informationsblad april 2015


Nya avgifter från juli 2015

Nu har styrelsen beslutat om de nya avgifterna som kommer att gälla från juli 2015.

Lägenhetsavgifter och bränsleavgifter kommer att höjas med 3%.

Avgifter för parkering, garage och förråd kommer att vara oförändrade.


De faktorer som har påverkat vårt beslut är följande:

Vårt tomtgäldsavtal med kommunen kommer att höjas kraftigt från och med 2016.

Vi kommer att byta låssystem under året.

Våra kostnader gentemot leverantörer ökar (till exempel så ökas vår vattenavgift med 6% årligen under en oöverskådlig framtid).

Vi har en långsiktig plan att amortera på våra lån så att vi står rustade inför nästa stora behov av underhållsåtgärder.


Även om vår förening har en stabil ekonomi så ber vi om er förståelse för att vi under året kan komma att tvingas prioritera vilka underhållsåtgärder som skall genomföras. Detta med hänsyn till den stora underhållsåtgärd som ett låssystembyte innebär.Vårstädningen

Fortfarande finns det cyklar och annat till synes övergivet i våra mellanlagringsförråd. Tveka inte att kontakta ordförande om ni vill ha tillbaka det som ni har glömt i våra gemensamma utrymmen.


Stäng dörren efter dig!

Lämna inga obevakade dörrar efter dig. De som är välkomna kommer in ändå.


Grillning

Grillning på balkonger är förbjudet. Ställ undan grillar efter användning så att våra fastighetsskötare kan komma fram med sina arbetsredskap. Samförvara inte tändvätska, kol och grillar i de gamla soprummen. Brandfarliga vätskor får bara förvaras i era lägenheter.


Balkonglådor

Det är inte tillåtet att ha balkonglådor som är på utsidan av balkongerna. Risken är att de faller ner och skadar människor, djur eller egendom.


Maillistorna

Detta informationsblad kommer att skickas ut med hjälp av vår maillista inom kort. Om du inte har fått ett mail trots att du har anmält dig, meddela dig då genom att skicka ett mail till mailadmin@gbghus21.se. Har du blivit efterklok och vill vara med på våra maillistor, fyll i och skicka in formuläret på hemsidan.


Aktuellt i föreningen

Grannsamverkan

Inglasning av balkonger

Odlingslotterna

Nya bestämmelser och epost till bastunMed vänlig hälsning


Styrelsen

www.gbghus21.se