Februari 2015

Informationsblad februari 2015


Grannsamverkan

Med anledning av de ökade inbrotten i vår förening,  söker styrelsen efter intresserade och engagerade medlemmar som vill hjälpa till att återuppta den grannsamverkan som redan finns i föreningen. Styrelsen återkommer med mer information.


Anmäl intresse till kontakt@gbghus21.se eller till Hans Nicklasson.


 

Termostatbytet

Ni som eventuellt har några kvarstående skador efter termostatbytet, anmäl detta till Riksbyggen Dag&Natt 0771 860 860 så att detta kan lösas innan garantierna går ut.


Fönsterbytet

Alla skador och fel som har med fönsterbytet att göra skall anmälas till Riksbyggen Dag&Natt 0771 860 860.Odlingsotterna

Nu lider februari mot sitt slut och därmed närmar sig våren. Hur skönt vi än tycker att det är så kvarstår en liten utmaning. Vi behöver en ansvarig för odlingslotterna.

Lokaler, redskap och en plattform för information finns redan.


Är du intresserad? Kontakta styrelsen på kontakt@gbghus21.se


Med vänlig hälsning


Styrelsen


kontakt@gbghus21.se