Mars 2015

Detta informationsblad delas ut till samtliga boende

Vårstädning

Äntligen är våren här och det är dags att göra fint igen. Våra fastighetsskötare arbetar för fullt med att städa upp efter vinterväghållningen och att få ut våra utemöbler igen. Utöver den vanliga vårstädningen kommer vi även att ta tag i allt gammalt som har samlats i källare, vindar och trapphus. Främst med hänsyn till brandsäkerheten kommer vi att under våren göra följande:

Slänga övergivna cyklar.

Slänga skräp och tillhörigheter som har lämnats i våra gemensamma ytor.

Inventera och ta tillbaka förråd som saknar hyrestagare.

Ta ett krafttag mot barnvagnar och dylikt som ställs i trapphusen.


Så här har vi tänkt göra:

Våra fastighetsskötare lappar cyklar och barnvagnar som till synes saknar ägare. De lappar även  barnvagnar, skräp och tillhörigheter som är placerade i våra gemensamma utrymmen.

Mellan 20-23 april 2015 kommer fastighetsskötarna att flytta de som ligger kvar till ett låst utrymme för mellanlagring.

Den 15 april byter vi lås på förråd som saknar hyrestagare. Det som finns i lokalen kommer att mellanlagras i 6 månader

6 månader senare kommer fastighetsskötarna att slänga det som ingen har gjort anspråk på. Detta kommer att ske i anslutning till att vi beställer en container till föreningen för medlemmarna att slänga skräp i.


Gör så här:

Flytta sådant (även skräp) som ni har lämnat i våra gemensamma utrymmen. Detta skall vara klart senast den 19 april.

Kontrollera om du har en lapp på ditt förråd. Kontakta då styrelsen enligt de anvisningarna som finns på lappen. Detta skall vara klart senast den 14 april.

Märk upp era cyklar, barnvagnar och dylikt med namn och lägenhetsnummer. Detta skall vara klart senast den 19 april. Uppmärkning gäller även de cyklar och barnvagnar som finns i föreningens cykel- och barnvagnsförråd.

Vid frågor kontakta styrelsen på kontakt@gbghus21.se eller enligt kontaktlistan.


Grillning

Snart börjar grillsäsongen. Tänk på att tändvätska inte får förvaras i de gamla utrymmena för sopnedkast. Det är heller inte tillåtet att låta grillarna stå kvar på gräsmattorna då det försvårar för fastighetsskötarna och deras arbete. Grillning är förbjudet på balkonger.


Grannsamverkan

Arbetet har påbörjats med att återuppta grannsamverkan i föreningen. Just nu söker vi efter medlemmar som är intresserade av att hjälpa till. Mer information finns på hemsidan under fliken säkerhet. Intresserad? kontakta styrelsen på kontakt@gbghus21.se eller direkt till Hans Nicklasson.


Inglasning av balkonger

Ett projekt för inglasning av balkonger har startat i föreningen på initiativ av medlemmar. Ni som är intresserade av att glasa in era balkonger vänligen kontakta Emil Ström. Mer information finns på hemsidan under fliken medlemsinformation.


www.gbghus21.se

Informationsblad mars 2015