Oktober 2015

Informationsblad oktober 2015


Nytt låssystem

Styrelsen har beslutat att kalla till extra styrelsemöte inom kort för att besluta om ett nytt låssystem för föreningen. Ett nytt låssystem ligger sedan tidigare i underhållsplanen och är redan budgeterat för. Beslutet kommer att baseras på förslag som har tagits fram tidigare i år.


Skräpcontainer

Föreningen kommer att hyra in en container för medlemmar och att slänga sitt skräp i. Med detta vill vi även markera slutet på den vårstädningen som påbörjades i april i år och som har resulterat i en hel del skräp som ingen vill kännas vid. Exakt tid och plats samt vad som är tillåtet att slänga återkommer styrelsen med längre fram. Börja rensa i källare och vind och håll utkik!


Övernattningslägenheten och föreningslokalen

Styrelsen kommer att revidera bestämmelserna för övernattningslägenheten och föreningslokalen. Tills dess gäller de gamla bestämmelserna i kombination med sunt förnuft.


Mer information om lokalerna finns på www.gbghus21.se.


Ny e-postadress för förråd

Nu har vi bytt e-postadress för uthyrning och frågor kring förråd till forrad@gbghus21.se.


Inglasning av balkonger

30 medlemmar har beställt inglasning sina balkoner. Hatten av från styrelsen för detta initiativ som kommer från och genomdrivs av medlemmarna själva!


Med vänliga hösthälsningar

 

Styrelsen

www.gbghus21.se