April 2016

Informationsblad april 2016


Mot ljusare tider


Äntligen går vi mot ljusare tider igen. Det är inte längre mörkt vid 18 tiden

så man kan på allvar tro att våren är på väg.Grillsäsongen är också på väg

och för allas trevnad ansvarar var och en för sin egen grill och det innebär

att man gör rent och snyggt efter sig. Grillning på balkongen är inte tillåten,

inte ens med el grill, dels för att det innebär ökad brandrisk och dels

för att risken är stor att grilloset tränger in hos grannen.


Gemensam städdag


Töm trappuppgången


Lördagen den 16 april har vi en gemensam städdag i föreningen.


Föreningen måste höja nivån på brandsäkerhet och tillgänglighet.

Allt material som ligger utanför medlemmarnas förråd i källare,

trappuppgångar och vindar skall städas bort. Är det saker ni

är aktsamma om och vet står i dessa utrymmen, plocka bort detta

innan rensningen sker. Cyklar skall märkas med namn och lägenhetsnummer.


Omärkta cyklar kommer att anmälas till polisens hittegods och lagras

enligt deras anvisningar. Allt utom cyklar kommer att slängas i en container

som kommer den 14 april. I medlemmars förråd är det förbjudet att förvara brandfarligt

material. Man får inte förvara varor som t.ex. gasol, T-röd, bensin, och tändvätska.


Vi samlas kl. 11.00 i föreningslokalen för information och håller på till kl. 13.00.

Alla som vill hjälpa till bjuds på varmkorv med bröd, fika, kaffe och saft till barnen.

Inga trädgårdsarbeten skall utföras, då vi har fastighetsskötare som ansvarar för detta.


Vi hoppas på fint väder samt en trevlig dag.


Odlingslotter


  Eftersom Amanda inte har möjlighet att fortsätta som ansvarig för odlingslotterna söker

vi nu någon som vill ta över efter henne. Styrelsen tackar Amanda för ett fantastiskt fint utfört arbete.

Är du intresserad att ta över efter Amanda är du välkommen att kontakta Emil Ström på tel. 070-259 50 91 för information.


Cykelparkering


Förutom cykelställ på utsidan har föreningen flera cykelrum.


Om ditt närmaste cykelrum är fullt kan det vara en bra idé att kolla om något

av de andra cykelrummen har mer plats. Efter vår cykelrensning kommer det troligtvis

finnas utrymme för din cykel. Det är inte tillåtet att kedja fast sina cyklar vid trappräcken.


Det skall det vara fri passage för ut- och pålastning samt för utryckningsfordon.


Tvättstugelås


Det har vid lägenhetsförsäljningar visat sig att det ibland saknas rött och blått tvättstugelås.


Det är inte föreningens ansvar att dessa lås skall följa med lägenheten. När tavlorna sattes upp

fick alla medlemmar var sitt rött och blått lås. Därefter ligger ansvaret på den enskilde medlemmen

att förvalta låset och lämna över det till nästa medlem som köper en lägenhet i vår förening.


Saknas det ett lås får man själv bekosta ett nytt.Styrelsen