Januari 2016

Informationsblad januari 2016


Bo i bostadsrätt - Ett bra boende

  Genom att äga och bo i en bostadsrätt har du större möjligheter att påverka både

  kostnader och standard än i en hyresrätt. Du har ett särskilt ansvar för lägenheten

  du bor i men också ett ansvar för våra gemensamma utrymmen. Det gäller både dig,

  dina familjemedlemmar och gäster. Ansvarfördelningen mellan dig och föreningen

  är reglerad i stadgarna och Bostadsrättslagen.


Skräp i korridorer,  trapphus och källare

Vi kommer under våren att röja upp i rubricerande utrymmen och slänga det som

  står där. Förutom att vi vill ha ordning är det krav från Brandmyndigheten. Mer  in-

  formation kommer senare när rensning skall ske.

  Ni som väntar på container så kommer denna att beställas till våren.


Temperaturgivare

  Det har vid renoveringar visat sig att temperaturgivaren ibland har tagits bort.

  För att sätta upp en ny mätare debiteras den boende med ca 600:- plus arbete.

  Mätaren är en liten vit dosa som sitter i brösthöjd. Oftast monterad

  i lägenhetens hall.


Nytt låssystem

Information om nytt låssystem kommer separat.


Flaggning

Styrelsen har beslutat att flaggning endast skall ske på allmänna flaggdagar.


Våra uteplatser

Det är många i vår förening som använder våra uteplatser.

    För allas trevnad vill vi att man plockar bort skräp, grillar mm.


1-fas eller 3-fas

Många medlemmar har ställt frågan om vi har 1-fas eller 3-fas.

Kontroll av detta måste göras på plats. Om det är 1-fas så är det

förberett för 3-fas (draget mellan mätarblock och central). För att få 3-fas behöver

en behörig elektriker göra en anmälan till Gbg:s Energi samt byta alt. bygga om

centralen. Föreningen föreslår att man byter central. Elektriker och framdragning

av 3-fas i lägenhet bekostas av den enskilde medlemmen.


Anslagstavlan

Styrelsen vill påminna om att löpande information läggs ut på hemsidans

    anslagstavla.


Tvättstugor och torkrum

För att vi skall ha en trivsam och ren tvättstuga krävs det att vi alla hjälps åt

att städa efter oss.  Tomma tvättmedelsförpackningar skall inte slängas i

luddspannen vid torktumlaren. Tomma paket slänger vi i återvinningen.

Golv i tvättstugan och torkrummen skall  moppas efter användning och

tvättmaskiner torkas av. 


Informationsblad

Informationsbladet kommer att skickas ut ca 4 ggr per år.


Styrelsen