Februari 2017

Informationsblad februari 2017


Ny fastighetsskötare – Riksbyggen Fastighetsförvaltning


Föreningen har fått en  ny fastighetsskötare fr o m 2017-01-01.

Han heter Mikael Andersson och kan nås på tel 0771-860 860.


Bättre sophantering står högt på vår agenda.


Vi har fått ökade kostnader för våra sopor där det visar sig att allt färre

sorterar sitt matavfall. Detta resulterar i allt högre kostnader för föreningen

och vi vill därför uppmana alla att sortera sitt matavfall. Det är endast

bruna papperspåsar som får användas. Finns att hämta i höghusets cykelrum,

barnvagnsrum vid uppg. 25, cykelrum vid uppg. 21 och barnvagnsrum i tvättstugegången

intill läggrummet.


Odlingslotter


Vi gör ett sista försök att hitta intresserade att sköta om vårt odlingsområde.

För mer information, kontakta styrelsen. Om ingen är intresserad

kommer odlingsverksamheten att läggas ned.


Rastning av hund


Hundar skall hållas kopplade då de rastas i området.  


Föremål i trapphus och övriga utrymmen


Vind och källargångar ska hållas fria från föremål.

Enligt brandmyndighetens föreskrifter är det också viktigt att trapphus

alltid hålls fria från brännbara föremål som barnvagnar, tidningspapper och kartonger.


Parkering av entreprenörsbilar


Styrelsen uppmanar alla medlemmar som anlitar entreprenörer vid renovering

att det inte är tillåtet att parkera utanför respektive uppgång.


Grannsamverkan


Föreningen är ansluten till Grannsamverkan. Grannsamverkan är en

brottsförebyggande metod som minskar brottsligheten med upp till 26%.

Polisens senaste statistik visar på att Örgryte/Härlanda i stadsdelen

nordost tillhör det område där flest inbrott sker. Vi vill därför att alla

föreningsmedlemmar tar till sig av informationen som finns beskriven nedan.


Grannsamverkan går ut på att boende i ett område håller extra uppsikt

över sina grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig

i bostadsområdet. Syftet är att öka tryggheten och trivseln och det rör sig

främst om att förhindra bostadsinbrott, skadegörelse och fordonsstölder.

Vill du få information om vad som händer i vår stadsdel kan du gå in

och anmäla dig på föreningens hemsida under fliken kontakt/mail-lista,

  information finns även under säkerhet.


Vid akuta ärenden, ring 112.


Visa hänsyn dygnet runt


Sena kvällar, nätter och tidiga morgnar ska man undvika störande aktiviteteter.

Det är ej tillåtet att genomföra renoveringsarbeten som kan störa grannar efter

kl. 20.00 på vardagar samt innan 10.00 och efter 17.00 på lördagar. På söndagar

får inga renoveringsarbeten utföras som kan störa grannar.


Ny sand i sandlådan


Sanden i vår fina lekplats börjar sina. Vi kommer därför när

våren närmar sig  köpa in ny sandlådesand.Styrelsen