Oktober 2017

Informationsblad oktober 2017


Sedan vårt senaste infoblad i april har vi upplevt ett sommarväder som inte gjort skäl för sommar. Kallt, regnigt och blåsigt. Men vi går nu in i hösten som förhoppningsvis skall bli fin med härliga höstfärger. Föreningsåret har börjat med många ägarbyten och stigande priser på våra bostadsrätter… trots Trump-effekten och Brexit för att vara ett nyhetsmedium i tiden. Nedan följer nyheter av en betydligt mer lokal karaktär. 


Flaggning

 

Vår tidigare flaggansvarige skall tyvärr flytta ifrån vår förening och vi söker därför en ny ansvarig.

Ett arvode på 1.000:- kommer med uppdraget. Kontakt: Styrelsen


Gymmet


Styrelsen kan nu meddela att vi fått en ansvarig medlem för gymmet. Han heter André Wigert och kan nås på

tel. 070-515 22 24. Han kommer att se över vårt gym och komma med förslag hur vi på bästa sätt kan tillgodose alla medlemmar med bra redskap som skall passa olika åldersgrupper.Behöver du verktyg


Vi har många i föreningen som vid jämna tillfällen väljer att renovera sin lägenhet. Ofta behöver man en rejäl slagborrmaskin för att kunna borra i våra betongväggar. Berndt Lindblad på Kobergsgatan 31 lånar gärna ut sin maskin för att det skall bli ett bra resultat med borrningen. Han kan nås på tel. 0738-461212


Städdagen


Ett trettiotal medlemmar slöt upp på vår städdag. Entusiasmen var stor och vi fick ett jättebra resultat med cykelrensning, städning på vindar och källare. Tack alla för ett bra jobb.


Återvinningen


Återvinningen är ingen soptipp. Som många av oss har upptäckt så används återvinningsstationen som soptipp när vissa containrar är fulla. Detta är självklart inte acceptabelt. Är det fullt tar man med sig sina sopor tillbaka hem tills dess att containrarna är tömda. Man kan själv påverka hur snabbt containrarna kan tömmas genom att ringa det telefonnummer som står på informationstavlan.


OVK Besiktning


OVK-besiktningen (obligatorisk ventilationskontroll) kommer att flyttas fram till början av 2018 pga. stamspolning höst/vinter 2017.

Mer information om denna kommer senare.


Brandvarningssystem


Föreningen kommer under hösten att brandsäkra vår förening. Som styrelse i en bostadsrättsförening har man ett extremt stort ansvar då det gäller brandsäkerheten.  Lagen om skydd mot olyckor säger att det skall finnas brandvarnare och brandsläckare i de allmänna utrymmena. Därför kommer vi nu att installera ett brandvarningssystem som övervakas dagligen via radioöverföring. Styrelsen kommer att kunna övervaka alla huskroppar och alla enheter som sitter uppe för att vid en eventuell olycka kunna larma så snabbt som möjligt. Våra hus kommer att vara extremt brandsäkra, vilket känns tryggt både för oss, men förhoppningsvis även för våra medlemmar. Med tanke på alla bränder som är i flerbostadshus känns detta som en nödvändig åtgärd. Mer information om denna åtgärd kommer senare.


Översvämning


Fyra lägenheter har drabbats av översvämning när vi hade ett extremt oväder fredagen den 15 sept. Lägenheterna är belägna i bottenplan uppg. 19 och 17. Det blev även översvämning i källargången mellan trapphus 25 och 27. Vi håller nu på med uttorkning av dessa lägenheter. Vi försöker hjälpa till med förvaring av möbler osv. under torktiden. Detta är mycket olyckligt, och vi hoppas att detta inte skall inträffa igen. 


Vad är en bostadsrättsförening?


En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening med uppgift att upplåta lägenheter till medlemmarna mot ersättning. Upplåtelsen kallas bostadsrätt. Bostadsrättsinnehavaren äger inte sin lägenhet utan har rätt att använda den, s.k. nyttjanderätt. Bostadsrätten är överlåtbar och kan alltså säljas. Man säljer däremot inte lägenheten, som man något slarvigt brukar säga i dagligt tal. Det är föreningen som äger och förvaltar huset. Medlemskapet gör dock bostadsrättsinnehavaren till delägare i föreningen, vilket också innebär ett eget ansvar. Att vara bostadsrättsinnehavare är alltså inte samma sak som att hyra en lägenhet. Dvs man har själv skyldighet att tillsammans med andra medlemmar värna om föreningens bästa. Man kan  inte se styrelsen som hyresvärd som skall åtgärda saker som medlemmen själv skall åtgärda eller ta ansvar för. Medlemmarna i bostadsrättsföreningen äger tillsammans hela fastigheten, d.v.s. bostäderna, gemensamma utrymmen, eventuella lokaler och garage. Varje medlem äger en rätt att utnyttja sin lägenhet, men de äger inte själva lägenheten som sådan.Bostadsrättsföreningens verksamhet


De regler som styr bostadsrättsföreningens verksamhet finns i huvudsak i:

Föreningens stadgar

Bostadsrättslagen

Lagen om ekonomiska föreningar

Lag om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt

Skattelagstiftelsen


Vem bestämmer?


Vem som bestämmer i en bostadsrättsförening beror helt och hållet på vad frågan gäller. Vissa saker bestämmer medlemmen själv. Han/hon är den som i princip bestämmer över sin lägenhet och ansvarar för dess skötsel och underhåll. Undantag är bl.a. ”avsevärd” ändring i lägenheten, vilken kräver styrelsens tillstånd. Vissa frågor måste avgöras på föreningsstämman, som är föreningens högsta beslutande organ. På stämman beslutas bland annat om fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av vinst eller förlust och ansvarsfrihet för styrelsen. Där utses också styrelse och revisorer.Styrelsens uppgifter


Styrelsen är föreningens verkställande organ. Eftersom bostadsrättsfastigheter oftast representerar mångmiljonvärden har styrelsen ett mycket stort ansvar. Därför ger stadgar och gällande lagstiftning styrelsen en stark ställning, vilket medför att man i princip har fullständig beslutanderätt över alla förekommande frågor i föreningen. I detta ingår en lång rad uppgifter. Bland annat ansvarar styrelsen för förvaltningen, beslutar om årsavgifter, antagandet av nya medlemmar och i förekommande fall uppsägning vid förverkande av bostadsrätt.Styrelsen